X
تبلیغات
بازاریابی

بازاریابی

راه های نوین بازاریابی

بازاریابی تعداد طرفه العين ابتدا باید درک درستی از اهداف شرکت خود داشته باشید. شرکت تازه تاسیسی که به دنبال وارد کردن جنس خود به بازار است مسلما" اهداف متفاوتی ارتباط به شرکت بزرگی دارد که می خواهد روابط نزدیک تری با مشتریان خود باژ نماید.
اما تمام افرادی که قصد گزينش معیارهایی برای سنجش عملکرد بازاریابی دارند باید عواملی را درون نظر بگیرند که اثرات مثبت سه مفهوم زیر را داشته باشند:
1- جذب مشتری.
2- حفظ مشتری.
3- کسب درآمد.

سمپلر

خرید همزن مغناطیسی

فروش آب مقطر گیری

فروش هات پلیتاولین وظیفه بخش بازاریابی توانمند کردن یک تشکیلات برای كشش مشتری است. بدون مشتری، خير درآمدی وجود دارد و نه تجارتی!
كشش مشتری شرکت را برای بالا برافراختن حجم کارهای تجاری خود تقویت خواهد کرد.
حتماً بازاریابی انتهای کار فروش نیست بلکه داخل این بخش به مشتری آگاهی داده می شود و سعی بر آن است که توجه مشتری به مبحث مورد نظاره معطوف شود. معیارهایی که برای مقياس گیری موفقیت مدخل سرپوش بازار به کار می طريقه عبارتند از:


• سرعت افزایش مشتریان
• درصد انتخاب محصول از میان محصولات مشابه
• درجه معروفیت و شهرت
• وسعت توزیع

دومین وظیفه بخش بازاریابی حفظ مشتریان فعلی شرکت و افزایش و فعال کردن هر چه بیشتر آنهاست.
این بخش از کار ممکن است قدری مشکل تر باشد و نیاز به سرمایه گذاری داشته باشد زیرا مشتریانی که به سختی از این در وارد شده اند، به آسانی از در دیگر خارج می شوند!
مشکلات و مسائل زیادی وجود دارند که قدرت شما را در این بخش محدود می کنند. اما معیارهای زیر شما را برای اندازه گیری عملکرد شرکت در حفظ مشتری یاری می کند:

• میزان فروش های دائمی و مقطعی
• تعداد مشتریان
• سرعت رشد فروش
• تعداد مشتریان تازه جذب شده
• میزان وفاداری و دفاع مشتریان از شما

اتوآنالایزر


خرید الایزا ریدر


خرید کالریمتر


فروش ویسکومترسومین وظیفه بخش بازاریابی حضور در بازار و کسب در آمد است.
تا سال 1970 درآمد شرکت ها تنها از روی مبالغ دریافتی و اسناد شرکت محاسبه می شد. اما امروزه سرمایه های نامحسوسی مانند خصوصیات و تواناییهای ذهنی و فکری افراد، مشتریان با ارزش، امتیازات کسب شده و حس رضایتمندی مشتریان و... جزء درآمدها محسوب می شوند و می توانند اثر مثبتی روی عملکرد شرکت داشته باشند.

بازاریابان حرفه ای برای بالا بردن درآمدها و حضور در بازار از معیارهای زیر کمک می گیرند:
• میزان سود
• مشتریان با ارزش
• درصد مقبولیت محصولات جدید شرکت
• تعداد طرفداران محصولات شرکت

با توجه به ساختار شرکت برای به دست آوردن حداکثر کارایی و سود باید مجموعه ای از معیارها انتخاب شود و دنباله ای از اعمال به طور پیوسته برای کنترل، آنالیز و گزارش عملکرد، انجام گیرد.

به این ترتیب در طول زمان، اطلاعات با ارزشی به دست می آید که نشان خواهد داد:

- کدام یک از تاکتیک های بازاریابی موثرترند؟
- کدام بخش از افراد پتانسیل خرید بیشتری دارند؟
- کدام مشتریان سود بیشتری را عاید شرکت کرده اند؟
- و در کل عملیات فروش چگونه انجام می شود؟

فروش کدورت سنج


فروش اسپکتروفتومتر


خرید رفراکتومتر


فروش کروماتوگرافینکته مهم دیگر آن است که این معیارها در نشان گذشت مجال قابل تغییرند. با بركشي شرکت و بازار کار، بازاریابان نیز باید بررسی مجددی روی معیارهای خود انتها دهند و ثانيه ها را با اهداف جدید سازگار کنند.
رقبای شما ممکن است به علامت ها و رکوردهای بالاتری يد ارتباط یابند و معیارهای شما دیگر شايسته قبول نباشند. بعضی از معیارها کهنه می شوند و روشها و معیارهای جدیدی برای كيل گیری به وحود می آیند.

کار کردن بدون معیار مانند جاده رفتن با چشمان بسته است.
بدون مرتبه گیری، تصمیم گیری در رابطه با تغییرات و رويه های جدید بسیار مقاوم خواهد بود. اما ضرر درست از حد ها، راهنمای شما برای بسط حضور دروازه اندر بازار و جذب مشتریان بسیار متنوع خواهد بود و شما را برای کسب ممتاز ها و رکوردهای جدید توانمند خواهد کرد.

اولين سال راه اندازي تجارت مسلما پر فراز و نشيب خواهد بود. هر اندازه كه با دقت و دانش پيش برويد، باز هم مرتكب اشتباهاتي خواهيد شد. اما اگر ذهن خود را آماده كنيد و به تجربيات ديگران توجه كنيد، مي توانيد از وقوع بسياري از اين اشتباهات پيشگيري كنيد.
در اين فرصت به 7 اشتباه بزرگ تازه كاران و راه حلهائي براي گريز از آنها اشاره مي كنيم.

اشتباه اول: راندن يك ماشين تندرو در جاده ای خاكی
همه ما شنيده ايم كه براي آغاز هر كار، به محركی قوی و شور و شوق فراوان، احتياج است. اما داشتن اين حرارت اوليه به تنهایی كاری از پيش نمی برد.
شما به يك برنامه احتياج داريد.
در زمينه تجارتتان، درخصوص مشتريان و رقبای خود عميقا تحقيق كنيد و يك مدل حقيقي و مفيد برای تجارت خود ساخته و روی يك سوال مهم تكيه كنيد:
چگونه مي خواهيد پول در بياوريد؟
فرض كنيد كه در صدد باز كردن يك مغازه هستيد. محلی را انتخاب می كنيد که بايد هزينه اجاره آنرا بپردازيد. ممكن است مخارج زيادی نیز براي تهیه دكورمناسب متحمل شويد بدون آنكه به نحوه بازگشت اين هزینه ها بيانديشيد.محصولات شما كامل نيستند و به فكر بازاريابی هم نيستيد. قطعا پس از چند ماه تجارت شما سقوط خواهد كرد.
نکته:هيچ روز كاری خود را بدون برنامه طی نكنيد.

فروش رفراکتومتر


فروش کروماتوگرافی


خرید میکروسکوپ


ترازوی آزمایشگاهیاشتباه دوم : ارزان فروشی
از يك جوان بخواهيد كه بين يك كريستال 12 وجهی بدلی و يك عدد الماس، يكی را انتخاب كند. جوان كريستال را گزينش خواهد كرد. تازه كاران تجارت همان به همين صورت عمل می كنند، حقه كميت را مي خورند و به كيفيت اهميت نمي دهند.
آنها مي انديشند كه يا جنسهای كم بها قيمت را تقديمي كنند، فروش بهتری خواهند داشت و بزودی ميليونر خواهند شد.
وليك اين تصور خطا است.
تازه كاران دنیای تجارت قيمتهای محصولات و خدمات خود را كافي پائين درب نظر مي گيرند و به اين ترتيب در طول زندگي كاري خود نگران سكه درآوردن خواهند بود و حتي زماني كه سفارشي بدست آوردن مي كنند، خوشحال نخواهند شد براي اينكه فروش براي آنها سود كافي به ملازم نخواهد داشت
سابق از نرخ گذاري، جمله چيز را بسنجيد. خزينه هاي مستقر و متغير را محاسبه كنيد. روشهاي تجاري و قيمتهاي رقبا را مورد توجه آرامش دهيد و استراتژي فروش و بازاريابي خود را بهينه كرده و مدخل و هزينه قابل استجابت خود را تو نظر آوريد.
نکته:كريستالهاي بدلی را به الماسها ترجيح ندهيد.

اشتباه سوم: راه اندازی تجارت فقط برای هيجان
بيشتر اشخاصي كه در حال راه اندازي يك تجارت هستند، افرادي رويایی، خيال پرداز و ماجراجو هستند كه بيشتر به دنبال هيجان مي گردند. اين افراد به جاي تفكر و تحمل جزئيات دشوار اين كار، به فكر پيش روي هستند و مي خواهند كه مسائل و بحرانها را به نوعي پشت سر بگذارند تا دوباره به ميدان بازي برگردند و ماجراهاي آن را دنبال كنند.
اما خستگي و ملالت از همين مسائل جزئی به تدريج ظاهر زيبای تجارت را به خطر خواهد انداخت، هدف تجارت كسب درآمد است و به مخاطره انداختن وضعيت فعلی در اين حيطه نمی گنجد.
نکته:تجارت را وسيله اي براي هيجان انگيز كردن زندگي قرار ندهيد.

فروش کوره آزمایشگاهی


خرید یخچال فریزر آزمایشگاهی


فروش حمام آزمایشگاهی


هود آزمایشگاهیاشتباه چهارم: غفلت از بازاريابی
تعداد كمی از صاحبان تجارتهایی كه تازه تاسيس شده اند برای بازاريابی اهميت قائل مي شوند و برنامه و بودجه خاصي برای آن اختصاص می دهند، زيرا تصور می كنند كه بازاريابی يك خرج غير ضروری است و يا به علت شكستهای مقطعی از تاثير بازاريابی در فروش مايوس مي شوند.
بازاريابی، فروش فرد را تضمين مي كند. اما به یاد داشته باشید که فروش هر روز محدود به همان روز است و لزوما فرآيندی ادامه دار نيست.
نمی توان از مرحله طرح و برنامه مستقيما به مرحله فروش رسيد و بازاريابي را فراموش كرد.
اين اشتباه از ناآگاهی افراد نسبت به چرخه فروش ناشی می شود. اولين افرادی كه برای راه اندازی تجارت به آنها احتياج داريد، بازاريابها هستند. بازاریاب ها هستند كه می توانند شما را به ديگران معرفی كنند. پس از آن موقعيت فروش فراهم خواهد شد.
نکته:قبل از ارسال پيام آشنایی، به دنبال معامله نباشيد.

اشتباه پنجم: اسارت در تجارت به جای رياست به آن
هنگامي كه فردی 3 الا 4 وظيفه درخفا را درون 7 يوم دوره هفته خاتمه می دهد نيازی به بهره گیری از طرز های مديريتي احساس نمی شود.
در مبدا به كسب يك تجارت نيز، اتفاقات ناگهانی ولي قابل روبرو بينی بوقوع می پیوندد كه می توان آنها را توسط تجربيات شخصی ايا با سود از روش آزمايش و خطا حل كرد.
ليك همين طور كه تجارت شما رشد می كند،مسائل شكن برشكن تر خواهند شد و اين تاخت روش ديگر پاسخگوی لحظه ها نخواهند بود.
شما مسئول عامه چيز هستيد. شما بايد اهداف تجارت را تعيين كنيد و رويه ها را گزينش كنيد، هاي اگر خواه شخصی را برای ادا این وظیفه منصوب كنيد.
بدون داشتن سياست غيب و شفافی تو مورد مشخصات مشاغل، استخدام ها، انفصال ها، تعطيلات، نحوه مغرم كمبودها، چگونگی ترفيع ها و... كمپاني و تجارت نوپای شما داخل معرض نقص خسارت ها و خطرات بهم نماه بزغاله نر قرار خواهد گرفت و نهايتا" تجارت شما قوي تن آسا خواهد شد.
توجه کنید که كشكول راهنمای قوانين شركت شما (حتی در حد يك صفحه) بايد نابودي داشته باشد.
نکته:اختيارات و وظايف خود را فراموش نكنيد.

فروش شیکر آزمایشگاهی


PH متر


خرید سانتریفیوژ


آون آزمایشگاهیاشتباه ششم: پيش بينی ناقص بودجه
تازه كاران تجارت معمولا" نيازهای مالی خود را دست كم می گيرند. اين افراد، در ابتدای كار هزينه زيادی را صرف خريد لوازم اداری و محصولاتی می كنند كه ممكن است بسيار تخصصی تر از آن چه باشد كه به آن نياز دارند. هم چنين به اين موضوع توجه نمی كنند كه اكثر مشتريان به طور اقساط خريد می كنند و بازگشت پول به كندی انجام مي گيرد.
به همين علت مشاوران مديريت معمولا" پيشنهاد می كنند كه پس از محاسبه بودجه مورد نياز خود براي راه اندازي تجارت، حداقل 50% به آن اضافه كنيد. به اين ترتيب براي مديريت ريسك های احتمالی آماده خواهيد شد.
نکته:در مورد بودجه واقع بين باشيد.

اشتباه هفتم: روابط غلط
شروع هر فعاليتی احتياج به كار فراوان و سيستم پشتيبان دارد. فشار تعهدات زمانی و مسائل مالی باعث بروز مشكلاتی در روابط خواهد شد.
بايد قدری از بار خود را سبك كنيد و از كمك نزديكان و دوستان خود در حد امكان استفاده كنيد.
نکته:نگذاريد كه يك اشتباه باعث يك عمر پشيمانی شود.

بسياری از اشتباهات به اين دليل بروز می كنند كه تازه كاران تصور مي كنند كه تمام كارها را بايد خود به تنهايی انجام دهند.
به جای اين كار بهتر است نقاط قوت خود را بشناسيد و كمبودهای خود را بپذيريد و بعضي از امور را به دست متخصصين خاص آن بسپاريد.
هنگامی كه به مسائل و شكست های اجتناب ناپذير برخورد می كنيد، این ضرب المثل قديمي را به ياد بياوريد كه:هر شكست پلی است برای پيروزی های آينده.

بازاریابی اینترنتی با گسترش بهره گیری از اینترنت بیش از پیش نمود پیدا نموده است بطوریکه صاحبان کسب وکار تمرکز خود را برای به حداکثر رساندن سود حاصل از فضای مجازی نموده اند و در این میان به دنبال مناسب ترین روش های نت مارکتینگ می باشند که بسته به نوع کسب وکار می تواند روش های مختلف کارایی متفاوتی را داشته باشند. طراحی وب سایت تجارت الکترونیکی، جذب مشتریان خود را از فضای اینترنتی مورد ملاک قرار داده است و اینترنت را به عنوان محیطی برای بازاریابی انتخاب می نماید.


خرید انکوباتور


اتوکلاو


 
سئو

سئو به معنای بهینه سازی و تطبیق سایت با الگوریتم های گوگل می باشد تا اثر كردن نمایش سایت را سر پشه دره نتایج رسيدگي افزایش دهد. گوگل به كنيه قدرتمندترین بازاریاب اینترنتی می تواند کاربران را به واسط کلمات کلیدی به سمت سایت ها هدایت نماید. بسیاری از کسب وکارها آیتم های سئو را به شهرت بازاریابی خود گزيدن و انتصاب نموده اند.

تبلیغات بنری

درج بنر تبلیغاتی در دیگر سایت ها می تواند افراد را با نام شرکت و نیز خدمات شما آشنا نماید و همچنین هدایت افراد را به سمت سایت شما موجب شود. بنر تبلیغاتی که از تصاویر گرافیکی زیبا به همراه آدرس سایت و جمله تبلیغاتی منظور می گردد می تواند در تقویت برندینگ شما بسیار موثر باشد. تحلیل ها نشان می دهد ویژگی های بصری بیشتر در ذهن کاربر می ماند و همین بخاطر سپردن کاربر می تواند علاوه بر بهبود سودآوری شما در تقویت برندینگ نیز موثر باشد.

تبلیغات کلیکی

تبلیغات کلیکی می تواند افراد را به سایت شما هدایت نماید و در مقابل هزینه و مبلغ تعیین شده ای را دریافت نماید. افزایش ترافیک و جذب کاربر می تواند به معنای فرصتی برای افزایش سودآوری شما باشد.

شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی با میلیون ها کاربری که در خود جمع نموده است می تواند عامل خوبی برای جذب ترافیک باشد. انتشار مطالب در شبکه های اجتماعی، افراد را با نام تجاری شما آشنا می نماید و در کنار آن هدایت کاربران را نیز منجر می گردد.
برچسب‌ها: انواع بازاریابی,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵ساعت ۱۳:۰۰ توسط مریم بازرگان دسته : نظر(0)