شرر زدن خور والبرگ - پنجشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۷
چهل صداقت هشت ساعت داخل اسلو - شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷
حقیقت راجع دیدار با مردم در بيرون از کشور - جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
حقیقت راجع دیدار با مردم در بيرون از کشور - جمعه ۱۱ آبان ۱۳۹۷
هزینه سفر فراز سوئد - چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷
عمارت کویتو - سه شنبه ۸ آبان ۱۳۹۷
اهمیت هنگام باد شخصی - یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷
مکان غیر عادی پيس : جزیره عروسک ها - شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
ذجزایر گالاپاگوس در عکس ها - یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷
چطور سفر درون شرق آفریقا - جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷
من وايشان پرسیدید ، عقب من مواخذه و پاسخ دادم - پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷
عمران ده لس آنجلس - چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
هزینه سياحت کاستاریکا - یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷
مقصد مورد رغبت من درون کاستاریکا - جمعه ۱۳ مهر ۱۳۹۷
مقصد مورد رغبت من درون کاستاریکا - جمعه ۱۳ مهر ۱۳۹۷