درینکویو دهكده زیر زمینی - پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶
کجا برای اتراق در کاپادوکیا - یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶
20 عکس زیبا دوباره به دست آوردن کاپادوکیا - شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶
چرخبال های هوای گرم از کاپادوکیا - شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶
دير کسلیک و درگاه روحانی - جمعه ۱۰ آذر ۱۳۹۶
درمورد اورتاهیسار خبط کردم - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶
آوانس : پاافزار موزیک سرامیک کاپادوکیا - یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶
دره دره صفا شتر - شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶
روستای پاساباگ مانکس سادگي سه صيت آن - پنجشنبه ۲ آذر ۱۳۹۶
یک مسافرخانه بوتیک در کاپادوکیا به ارزش مسافرخانه قلعه - شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
5 عام بعد: پاافزار فضای نامحدود دلمه گوروم - پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۶
دنباله سواری شبح اندر دره زلوب - دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶
ایستادن داخل کلیسای بیزانس ایکیک سارای - یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶
ایبراهیمپاسا روستای اسلیپیست در ترکیه است؟ - شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۶
یوچیسار قله ی اعظم کاپادوکیا - جمعه ۱۹ آبان ۱۳۹۶