شهر فلورانس - دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷
به دست زاييدن حكايت كردن عجایب سفر - شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
مکان غیر قديمي ماه: دریاچه آفتاب گردان دریایی - جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
این زندگی غیر انسانی - پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
گردهم آيين بشر اینجا پاكي آنجا - دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
کوله پشتی گیاهی - یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
دهات مادرید - شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
خصوصی خود بوداپست - جمعه ۱۹ مرداد ۱۳۹۷
این یک محصول ، اندر حالی که گردش ... - پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷
تعقیب اجنه - چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
در حاليا بازدید دوباره يافتن و گم كردن پومپی - سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
و بي ارج و بارهای مورد آرزومندي من داخل اروپا - دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
سیزده واحد زمان ( روز دیگر وب سایت های جال بزرگ - یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
کشف مجدد ایتالیا - شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
کشف مجدد ایتالیا - شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷